ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
mecze.jpg
Wtorek, 14.03.2017
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 3042
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za rok 2016 zawodnikom z rypińskich klubów sportowych

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2017 r.

W roku 2017 nabór wniosków ze względu na konsultacje prawne . odbędzie się od 15 marca do 14 kwietnia 2017 roku.

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wniosek o stypendium sportowe" w Sekretariacie Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87- 500 Rypin (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu)

Stypendia sportowe przyznawane są zgonie z Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XVI/139/16 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego

Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 24 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Rypin i zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Miasta Rypin.. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVI/139/16 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zasad trybu przyznawania i i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpić może zarząd klubu, stowarzyszenia kultury fizycznej mających siedzibę i działających na terenie Gminy Miasta Rypin oraz osoby fizyczne. Wzór wniosku stanowi Załącznik do regulaminu zasad trybu przyznawania i i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można również otrzymać w Wydziale Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu Urzędu Miasta Rypin pokój 209 ul. Warszawska 40, 87- 500 Rypin

W sprawie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu Jarosławem Nowakiem- tel. 54 280 96 30 lub email  

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ