ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
ban-sesja2a.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Szkoła Równych Szans

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Równych Szans - III edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Beneficjent:

Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40

87-500 Rypin

tel. 54 280 96 00

 

 

Czas realizacji Projektu: od 1.03.2014 do 30.06.2015

 Wartość Projektu: 835 400 zł

 Uczestnicy projektu:

uczniowie Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie

więcej informacji: http://zsm-rypin.edupage.org/text18/?


Szkoła Równych Szans - II edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Miasta Rypina realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Szkoła równych szans - II edycja”, którego głównym celem jest jakościowy wzrost poziomu kształcenia w 35 szkołach powiatu rypińskiego.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projketu mają na celu:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;

- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów;

- zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty.

Realizacja celów ma poprawić szanse uczniów na uzyskanie lepszego wykształcenia, a w przyszłości łatwiejszy start na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 30.06.2011 r.

Łączny koszt projektu: 1 138 000,00 zł

Dofinansowanie: 967 300,00 zł

Wkład własny: 170 700,00 zł

Status projektu: Projekt zrealizowany.


Szkoła Równych Szans - I edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Miasta Rypina realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Szkoła równych szans”, którego głównym celem jest podniesienie jakości procesu kształcenia. Zadanie obejmuje szkoły z terenu powiatu rypińskiego z wyjątkiem szkół zawodowych (razem ponad półtora tysiąca uczniów).

Cele szczegółowe „Szkoły równych szans” zakładają wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania cechujących się wyższą skutecznością, niż dotychczasowe. Realizacja celów ma poprawić szanse uczniów na uzyskanie lepszego wykształcenia, a w przyszłości łatwiejszy start na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.05.2010 r.

Wartość projektu 897 335,50 zł

Wysokość dofinansowania 100%

Status projektu - projekt zrealizowany

Logotyp Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się