ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
ban-sesja2a.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie

 

 

 

 Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie I edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 7 Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych i członków ich rodzin poprzez stworzenie systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych dążenie do ich usamodzielnienia gospodarczego, społecznego, zawodowego.

Wartość projektu 87 157,72 zł w 2008 r.

Dofinansowanie 78 442,12 zł - 90%

Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czas realizacji 2008

Status projekt zrealizowany


Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie II edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 7 Promocja integracji społecznej

Działanie 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin dysfunkcyjnych i członków ich rodzin poprzez stworzenie systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych dążenie do ich usamodzielnienia gospodarczego, społecznego, zawodowego.

Wartość projektu 191 514,00 zł

Dofinansowanie 171 405,08 zł

Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czas realizacji 01.01.2009 - 31.12.2009 r.

Status projekt zrealizowany


Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie III edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 7 Promocja integracji społecznej

Działanie 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności i aktywności zawodowej oraz podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Rypina będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2010r.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 33 uczestników i uczestniczek, w tym 21 w ramach kontraktów socjalnych i 12 w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Wartość projektu 209 859,00 zł

Dofinansowanie 187 823,80 zł

Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czas realizacji 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

Status projekt: zrealizowany


Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie IV edycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet 7 Promocja integracji społecznej

Działanie 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 41 osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Rypina, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tak aby wyzwolić w nich motywację do zmian i przełamania barier w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych: rodzica, członka rodziny, pracownika w okresie od stycznia do grudnia 2011 r

W 2011 r. wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 41 beneficjentów, w tym 31 w ramach kontraktów socjalnych i 10 w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Grupę osób, z którymi podpisane zostaną kontrakty socjalne stanowić będą osoby pozostające bez zatrudnienia, zaś umowami w ramach Programu Aktywności Lokalnej osoby niepełnosprawne. Działaniami środowiskowymi zostanie objęte najbliższe otoczenie uczestbików projektu. Od stycznia 2011 r. prowadzono rekrutację potencjalnych uczestników projektu, poprzez ogłoszenia dostępne w miejscach publicznych oraz kontakt osobisty.

Wartość projektu 231 288,00 zł

Dofinansowanie 207 002,76 zł

Wkład własny: 24 285,24 zł

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czas realizacji 1 styczeń 2011 - 31 grudzień 2011 r.

Status projekt: Projekt zrealizowany


Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie V edycja


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII                           Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1                         Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1                Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 50 osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Rypina, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie aktywnych form integracji społecznej 

Wartość projektu 270 262,83 zł
Dofinansowanie  241 885,23 zł
Wkład własny: 28 377,60 zł
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie
 
Czas realizacji 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
Status projektu: zrealizowany


Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie VI edycja


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII                                 Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1                                Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1                Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 56 osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Rypina, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie aktywnych form integracji społecznej 

Wartość projektu  302 531,98 zł
Kwota dofinansowania:    270 766,12 zł 
Wkład własny:                    31 765,86 zł 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie
Czas realizacji 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
Status projektu: w realizacji
 
 
 
Logotyp Unii Europejskiej
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się