ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
budżet_ok.jpg
banner_wybory_2019_optimized.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
ban-odpady.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Rekrutacja 2019/2020

INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Do publicznych przedszkoli w Rypinie przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 - Prawo oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Rypin.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola otrzymają do 10 maja 2019 r. pisemną informację od Burmistrza Miasta Rypin wskazującą miejsce, gdzie takie miejsce jest zapewnione.  

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rypin mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia. Ten tryb dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą  być przyjęte do klasy pierwszej jeżeli:

1) szkoła, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz

2) przeprowadzone zostanie na te miejsca postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miasta Rypin w sprawie kryteriów przyjęcia uczniów do klas pierwszych.

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się