ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-odpady.jpg
15920530_banner_wybory2.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
PSR2020.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
  • pożar lub zalanie mieszkania,
  • nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  • kradzież w mieszkaniu ucznia.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 455,00 zł.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Rypinie.

Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:
  1. rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
  2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
  3. dyrektora szkoły.
Zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dostępny jest w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty( pok. 202 ) ul. Warszawska 40   oraz w formie elektronicznej.
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się