ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-odpady.jpg
15920530_banner_wybory2.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
PSR2020.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
grafika
Przedszkole Jutra

Baner Fundusze Europejskie

Przedszkole Jutra

Okres realizacji projektu:  od 2016-02-15 do 2017-09-30

Wydatki kwalifikowalne:  411 252,77 zł

 Wnioskowane dofinansowanie:  349 564,77 zł

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja.  Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

Cel projektu:  Wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych  w zakresie wychowania  przedszkolnego  w Rypinie poprzez zwiększenie o 40 liczby miejsc przedszkolnych w przedszkolach  publicznych i rozszerzenie oferty przedszkola w okresie od 15.02. 16r. do 30.09.17r.

Zadania projektowe:

1. Utworzenie i finansowanie bieżącej działalności dwóch 20-osobowych grup przedszkolnych w ramach nowo utworzonych oddziałów zamiejscowych PM nr 2  z zakupem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

2. Rozszerzenie oferty Przedszkola Miejskiego nr 2 ( oddziałów zamiejscowych) o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli nowo utworzonych oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 2 , niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole Jutra- II etap

 Okres realizacji projektu:  od 2018-03-30 do 2019-09-30

Wydatki kwalifikowalne:  296 662,50 zł

 Wnioskowane dofinansowanie:  252 159,50 zł

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja.  Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

Cel projektu:  Wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych  w zakresie wychowania  przedszkolnego  w Rypinie poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc przedszkolnych w przedszkolach publicznych i rozszerzenie oferty przedszkola w okresie od 01.03. 18r. do 30 09.19

Zadania projektowe:

1. Finansowanie bieżącej działalności jednej 25-osobowej grupy przedszkolnej w ramach nowo utworzonego oddziału zamiejscowego PM nr 2.

2. Rozszerzenie oferty Przedszkola Miejskiego nr 2 ( oddziału zamiejscowego ) o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli nowo utworzonego oddziału Przedszkola Miejskiego nr 2 , niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się