ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
budżet_ok.jpg
samorzadowe RGB.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
prow.jpg
ban-sesja2.jpg
tvrypin.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2018/2019

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniający

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja2018 r.

do 25 maja 2018 r.

od 2 lipca 2018 r.

 do  6 lipca 2018 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego

16 maja 2018 r.

4 lipca 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

21 maja 2018 r.

9 lipca 2018 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                          o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

 

od 28 maja  2018 r.                                do 8 czerwca 2018 r.

od 10 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                              i kandydatów niezakwalifikowanych

13 czerwca 2018 r.

18 lipca 2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                      w postaci pisemnego oświadczenia

do 20 czerwca 2018r.

do 25  lipca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 czerwca 2018 r.

30 lipiec 2018 r.

 

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się