ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Deklaracje / Opłaty

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  1. W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
  2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady komunalne.

Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Rypin lub przelewem na konto nr: 27 2030 0045 1110 0000 0263 7340.

Dokonując opłaty na drodze przelewu należy bezwzględnie pamiętać o podaniu w tytule przelewu jakiego miesiąca dotyczy wpłata oraz nazwisko i adres zobowiązanego do wniesienia opłaty.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypina opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłaty naliczane są na podstawie składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości  co do rzetelności danych zawartych w deklaracji opłata naliczana jest na drodze decyzji administracyjnej. Deklaracja pozostaje w obrocie prawnym do czasu jej zmiany poprzez złożenie nowej deklaracji w przypadku zmiany ilości osób lub ilości wytwarzanych odpadów (w przypadku zaistnienia zmian w zawartych danych – właściciel winien zmienioną deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości), lub wydania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty.

W przypadku zmiany stawki opłaty bez zmiany sposobu jej obliczania właściciele nieruchomości są informowani na drodze zawiadomienia w którym następuje obliczenie wysokości miesięcznej opłaty w oparciu o dotychczas złożoną deklarację.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się