ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Prawo

Prawo Krajowe


Ustawa z dnia 14.grudnia 2012 r. o odpadach (848kB)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz. 391) ze zm. (333kB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) (772kB)

Rozporządzenie M.Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., po (784kB)

Rozp. M.Środ. z 14.03.2012r. w spr. szczeg. sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z (165kB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) (735kB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz (947kB)Prawo Miejscowe

UCHWAŁA Nr XXVI/182/12 RADY MIASTA RYPINA w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (221kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1388
Ogłoszony: 2013-03-29
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypina (219kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1528
Ogłoszony: 2016-04-29


Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypin .pdf (323kB)

===================================================================================

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.431
Ogłoszony: 2015-02-12
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr IV/33/15  Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina (269kB) 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1530
Ogłoszony: 2016-04-29
Ważny do: 2018-12-31

Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin .pdf (269kB) 

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.5900
Ogłoszony: 2018-11-22
Ważny do: 2018-11-29

Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.6223
Ogłoszony: 2018-12-07

Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasta Rypin

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

===================================================================================

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1389
Ogłoszony: 2013-03-29

Ważna do: 2016-06-30

uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja (480kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2566
Ogłoszony: 2013-07-31

Ważna do: 2016-06-30

uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Nowelizacja deklaracji (552kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1529
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja.pdf (1000kB)

===================================================================================

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1334
Ogłoszony: 2013-03-28

Ważne do: 2016-06-30

uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (159kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1527
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (290kB)

===================================================================================


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.906
Ogłoszony: 2013-02-25

Ważne do: 2016-06-30

uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (129kB)

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1531
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (264kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1841
Ogłoszony: 2016-06-01

Uchwała Nr XVIII/161/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały

Zmiana Uchwały Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (126kB)

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się