ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Selektywna Zbiórka Odpadów

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na osobnym gromadzeniu odpadów które można ponownie wykorzystać w procesach recyklingu lub odzysku. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów jakość uzyskiwanego materiału przekazywanego do dalszego przetworzenia jest o wiele lepsza niż materiałów pozyskanych na drodze wysortowania ich ze strumienia odpadów zmieszanych.

W obecnym systemie gospodarowania odpadami selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest:

  1. u źródła – w gospodarstwach domowych, gdzie gromadzimy odpady tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz popiołu. Opady te zebrane przez mieszkańców do worków lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej do kontenerów są odbierane przez firmę bezpośrednio z nieruchomości na której są gromadzone.
    Sposób segregacji odpadów obrazuje niniejsza ulotka informacyjna.
  2. w PSZOK-u – gdzie gromadzone są pozostałe odpady powstające w mniejszych ilościach i ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości byłby nieefektywny. Odpady takie jak zużyte baterie, sprzęt RTV/AGD, tekstylia i odzież itp. Należy w miarę potrzeb dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte, umieszczone w odpowiednich pojemnikach i po zgromadzeniu właściwej ilości przekazane do unieszkodliwienia lub dalszego zagospodarowania.

Pszok

(kliknij w baner)

Do odpadów przyjmowanych w PSZOK-u oraz innych punktach zaliczamy:

 

BaterieBaterie i akumulatory – na tę grupę odpadów będą składały się wszelkie baterie i akumulatory małogabarytowe wykorzystywane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. stosowane w aparatach fotograficznych, sprzęcie zdalnego sterowania, zegarach, zabawkach, kalkulatorach, elektronarzędziach, kamerach video, telefonach komórkowych, przenośnych komputerach itp. Baterie i akumulatory należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki tego typu odpadów ustawionych w budynkach użyteczności publicznej oraz punktach sprzedaży baterii lub dostarczyć do PSZOK

 

Wykaz budynków użyteczności publicznej:

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

 

1.

Urząd Miejski w Rypinie

 

ul. Warszawska 40

87-500 Rypin

2.

Starostwo Powiatowe w Rypinie

 

ul. Warszawska 38

87-500 Rypin

3.

Urząd Gminy Rypin

 

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

4.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie

 

ul. 3 Maja 3

87-500 Rypin

5.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie

 

ul. Młyńska 12

87-500 Rypin

6.

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie

 

ul. Sportowa 24

87-500 Rypin

7.

Zespół Szkół nr 1 w Rypinie

 

ul. Kościuszki 51

87-500 Rypin

8.

Zespół Szkół nr 2 w Rypinie

 

ul. Dworcowa 11

87-500 Rypin

9.

Zespół Szkół nr 3 w Rypinie

 

ul. Nowy Rynek 14

87-500 Rypin

 

LekiPrzeterminowane leki – do tej grupy zaliczamy wszelkie leki oraz preparaty farmaceutyczne, które dłużej nie są dla nas przydatne. Leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach lub dostarczać do PSZOK.

 

 

Wykaz aptek biorących udział w akcji:

Lp.

Nazwa apteki

 

Adres

1.

Apteka „Pod Lwem”

 

ul. Kościuszki 7

87-500 Rypin

2.

Apteka „Przy Szpitalu”

 

ul. 3 Maja 2

87-500 Rypin

3.

Apteka „Pod Eskulapem”

 

ul. Ogrodowa 36

87-500 Rypin

4.

Apteka „Pod Orłem” sp.  z o.o.

 

ul. Kilińskiego 7

87-500 Rypin

5.

Apteka „Remedium”

 

ul. Koszarowa 3

87-500 Rypin

6.

Apteka „Pod Gryfem” sp. z o.o.

 

ul. Mławska 30

87-500 RypinGruzOdpady budowlane i rozbiórkowe – do tej grupy zaliczymy odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych powstałe w wyniku przeprowadzania drobnych prac remontowych. W skład takich odpadów wchodzą gruz, ziemia, ceramika. Odpady te należy przekazać do PSZOK.

 

MebleMeble i inne odpady wielkogabarytowe – to grupa odpadów, których przez ich rozmiar i masę nie możemy umieścić w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości. Do tych odpadów zaliczymy np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Odpady te należy przekazać przedsiębiorcy  odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki tego rodzaju odpadów lub przekazać do PSZOK.

 

OdzieżTekstylia i odzież – wszelkiego rodzaju ubrania części garderoby, które są dla nas zbędne. Odpady te należy przekazać do PSZOK.

 

OponyZużyte opony – opony powstające w wyniku eksploatacji pojazdów osobowych.  Odpady te należy przekazać przedsiębiorcy  odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki tego rodzaju odpadów lub przekazać do PSZOK.

 

ElektrośmieciZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – są to wszelkie urządzenia tzw. elektroniki użytkowej takich jak np.: telewizor, odtwarzacz DVD, telefon komórkowy, ładowarka, odkurzacz, pralka, lodówka czy elektroniczna zabawka. Do określenia tej grupy odpadów często używa się skrótu RTV/AGD, choć nie oddaje on pełnego spektrum kwalifikowanych odpadów. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów ich sprzedaży przy zakupie nowego urządzenia, przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub dostarczać do PSZOK.

 

 

 

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się