ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-odpady.jpg
15920530_banner_wybory2.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
PSR2020.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Szkoła Jutra - II edycja

 

Nazwa projektu: Szkoła Jutra – II edycja

Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2020-09-30

Wydatki kwalifikowalne: 120 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie : 114 000,00 zł

 

Program: Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

 

Cel projektu: Poprawa efektywności kształcenia 128 uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Rypin oraz podniesienie kompetencji 1 nauczyciela w okresie do 31 sierpnia 2020 roku.

 

W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z programowania w 16 ośmioosobowych grupach. Zakupione zostanie doposażenie do szkół.

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się
Strony w dziale