ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
ban-sesja2a.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
grafika
Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych

Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Głównym celem Projektu jest podniesienie w znaczący sposób jakości obsługi interesanta a także poprawa sprawności zarządzania finansami miasta Rypina. Projekt został podzielony na kilka etapów. Pierwszym krokiem był montaż infomatu jako centralnego punktu informacyjnego. Kolejny etap to rozbudowa i modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury sieci teleinformatycznej oraz serwerowej bez czego niemożliwe byłoby zaimplementowanie nowoczesnego oprogramowania obsługującego pracę urzędu. Ostatecznym i najbardziej widocznym dla mieszkańców etapem jest wdrożenie nowego portalu informacyjnego, który ma za zadanie zaprezentować wiele sfer funkcjonowania miasta Rypina oraz działalność urzędu.

Poszczególne etapy Projektu:

Instalacja Infomatu w Urzędzie Miejskim (zadanie zakończone)

  • Infomat dający możliwość wyszukania sposobu załatwienia sprawy w urzędzie,  obejrzenia materiału promującego miasto oraz skorzystania z internetu.
  • Wymiana przestarzałego i niespełniającego norm oprogramowania obsługującego poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego.
  • Budowa internetowego portalu miejskiego zawierającego:

Rozbudowa , modernizacja i uruchomienie sieci  komputerowej urzędu (zadanie zakończone)

  • Przebudowa i modernizacja przestarzałej sieci komputerowej
  • Instalacja nowych serwerów i oprogramowania

Instalacja i wdrożenie systemów dziedzinowych

Stworzenie i uruchomienie Portalu Miejskiego serwis inwestycyjny

  • serwis kulturalny
  • serwis cmentarza on-line
  • serwis turystyczny
  • serwis bazy firm
  • serwis informacji bieżących miasta

Kwota kwalifikowana projektu : 500 000 zł
Kwota dofinansowania projektu: 375 000 zł.

Logotyp Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się