ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
Środa, 18.12.2019
K.KrajnikLiczba wyświetleń: 481
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja


Trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja. Projekt planu obejmuje obszar pomiędzy: ul. 3 Maja, ogródkami działkowymi, północną granicą miasta, torami kolejowymi, ul. Koszarową i ul. Willową.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40 pok. 115 w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zapoznanie się z przygotowanymi dokumentami.


W dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rypin odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Podczas dyskusji z udziałem autorów projektu planu będzie m.in. możliwość zapoznania się z opracowanym projektem planu, zadawania pytań, uzyskiwania wyjaśnień i szerokiej wymiany poglądów na temat opracowanego projektu planu.
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w terminie do dnia 17 lutego 2020 r.


Z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz obwieszczaniem zawierającym szczegóły związanymi z wyłożeniem i składaniem uwag można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.rypin.eu.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Komentarze (0)
grafika