ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
Poniedziałek, 05.02.2018
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 567
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za wyniki sportowe w roku 2017.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2018 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wniosek o stypendium sportowe” w Sekretariacie Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87- 500 Rypin (w przypadki przesyłek pocztowych, liczy się data wpływu do Urzędu).

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XL/276/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 września 2017 r., w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień sportowych osób. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/276/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpić może zarząd klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz osoby fizyczne. Wzór wniosku stanowi Załącznik do regulaminu zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można również otrzymać w Wydziale Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu Urzędu Miasta Rypin, pokój 209, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

W sprawie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu Jarosławem Nowakiem- tel. 54 280 96 30 lub email

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ