ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
Podatki 2019.jpg
grafika
Piątek, 05.01.2018
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 851
Rypin – miasto bez azbestu!

Rypin – miasto bez azbestu!

Z dniem 08.01.2018 r. Urząd Miasta Rypin rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rypin pok. 104 ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości oraz pozostałą dokumentacją wskazaną we wniosku.

Wniosek i inne dokumnenty do pobrania

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości na których nadal wykorzystywane są wyroby zawierające azbest oraz właściciele, którzy już dokonali demontażu tych wyrobów lecz jeszcze nie przekazali ich do unieszkodliwienia.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiącej załącznik do „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 – 2032”.

Mapa z azbestem

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r.

Dofinansowanie udzielane jest w formie bezgotówkowej - pokrycia kosztów w wysokości 70 % lub 85 % kosztów przygotowania do odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od warunków instytucji dofinansowującej program (WFOŚiGW w Toruniu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin pok. 102 i 108 oraz pod nr telefonów: 54 280 96 28 lub 54 280 96 27.

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ