ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2018.JPG
Wtorek, 25.04.2017
M.PiotrowskiLiczba wyświetleń: 1282
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Rypin
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Rypin 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU POMPY CIEPŁA LUB KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
 
    Burmistrz Miasta Rypin informuje, że z dniem 25 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie "Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rypin na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska ", stanowiący załącznik do uchwały nr XXXI/232/17 Rady Miasta Rypin z dnia 27 marca 2017 r. Działając w oparciu o § 8 ust. 1 i 2 regulaminu zawiadamiam, że do dnia 30 września 2017 r. włącznie, istnieje możliwość składania przez osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu miasta Rypin wymiany źródeł ciepła na proekologiczne oraz montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Rypin. 
    Wnioskami mogą być objęte tylko zamierzenia planowane do realizacji w 2017 r. (ostateczny termin zakończenia zadania nie może przekroczyć 30 listopada 2017 r.). 
    W drodze wyjątku w 2017 r. mogą być również składane wnioski dotyczące inwestycji wcześniej zrealizowanych, pod warunkiem, że koszty poniesiono nie wcześniej niż 1.01.2017 r. 
    Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin – ul. Warszawska 40, pok. 104 (I piętro), w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 7.30 do 16.00, w środy i czwartki od 7.30 do 15.30, a w piątki od 7.30 do 14.30, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu). Formularze wniosków i regulamin przyznawania dotacji dostępne są w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 102 i 115, I piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin. 
    Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Rypin). Wnioski złożone po w/w terminie lub po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przewidzianych w danym roku w budżecie Gminy na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym, z zastrzeżeniem, że realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Miasta Rypin. 
    Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rypin u Pana Marka Kiedrowskiego, pok. 115, tel. 54 280 9634 i Pana Przemysława Rębacza p. 102 tel. 54 280 9628 w godzinach pracy urzędu. 
    W tym roku zabezpieczono w budżecie miasta Rypin na ten cel kwotę 50 000 zł. 
W następnym roku planowana jest kontynuacja tego typu działań. Zasady i termin naboru wniosków zostaną ogłoszone pod koniec roku. 
  
Program Priorytetowy EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe 
 
    W tym roku swój program dofinansowań podobnych działań pn. EKODOM uruchomił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Szczegóły dostępne są pod adresem:
http://www.wfosigw.torun.pl/strona-227-ekodom.html
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ