ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
mecze.jpg
grafika
Piątek, 10.03.2017
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 1722
Nowa komenda dla policji w Rypinie

            Obecnie siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rypinie mieści się przy ul. Piłsudskiego 19, w niewielkim budynku z 1937 roku. Nie spełnia on standardów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski wielokrotnie monitował m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie, podkreślając jak w trudnych warunkach swoją służbę wykonuje około 100 pracowników rypińskiej komendy. Ponadto na wniosek burmistrza, Rada Miasta Rypin zdecydowała o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości w centrum miasta (przy ul. Sportowej) pod budowę nowej siedziby komendy. Wsparcia w sprawie budowy udzielił też m.in. Poseł Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, który w grudniu 2016 roku osobiście wizytował rypińską jednostkę. Z tematem tym zapoznana została także Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak. Działania władz miasta skoordynowane były również z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, której komendant insp. Paweł Spychała wspierał inicjatywę budowy nowej komendy w Rypinie.

            Wśród podejmowanych działań były wielokrotne rozmowy z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim, podczas których burmistrz przedstawiał argumenty przemawiające za koniecznością budowy nowej komendy. Okazją do podjęcia ważnego dla naszej lokalnej społeczności tematu było m.in. spotkanie, które odbyło się w dniu 6 grudnia ubiegłego roku we Włocławku. Wówczas burmistrz odebrał również z rąk ministra wyjątkową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.  Oprócz rozmów wielokrotnie kierowane były również pisma do MSWiA z prośbą o podjęcie działań zmierzających do budowy nowej komendy. W dniu 6 marca br. na ręce burmistrza Pawła Grzybowskiego wpłynęła odpowiedź z informacją, że budowa nowej siedziby komendy w Rypinie została uwzględniona na liście zamierzeń inwestycyjnych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. – Cieszę się, że po raz kolejny podejmowane działania okazały się skuteczne. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców miasta, powiatu, ale również dla pracowników rypińskiej komendy. Dzięki temu poprawią się warunki i jakość pracy tak ważnej i istotnej w życiu społecznym formacji. Nowa siedziba komendy poprawi też komfort obsługi interesantów– mówi burmistrz Paweł Grzybowski.

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest budowa budynku administracyjno-biurowego ze strzelnicą 4-stanowiskową oraz zespołem pomieszczeń dla osób zatrzymanych o powierzchni użytkowej 2 615,08 m², budynku garażowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 299,91 m², zaplecza kynologicznego o powierzchni użytkowej 68,76 m² wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu tzw. małą architekturą oraz infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2020. 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ